Stein Erik Hagen kjøper Orkla-aksjer for over 900 mill.

Stein Erik Hagen kjøper seg kraftig opp i Orkla. Etter kjøp for over 900 millioner kroner eier han aksjer for 8,8 milliarder kroner.

Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styremedlem i Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styremedlem i Orkla ASA, har i går og i dag kjøpt 3.663.400 aksjer i Orkla til snittkurs 249,48 kroner. Hagen har dermed gikk 914 millioner kroner for aksjene. , har i går og i dag kjøpt 3.663.400 aksjer i Orkla til snittkurs 249,48 kroner. Hagen har dermed gikk 914 millioner kroner for aksjene. Etter kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 35.248.550 aksjer i Orkla, tilsvarende 16,92 prosent av kapitalen.