Storaksjonær flytter på aksjer

Arne Græe flytter på aksjer som representerer 10 prosent av aksjekapitalen i Nordic Semiconductor.

Arne Græe har denne uken overdratt 1.850.890 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til sitt 100 prosent eide selskap Accelerator Ltd. Etter ovennevnte overdragelse eier Arne Græe ikke lenger flere aksjer i Nordic Semiconductor ASA, mens Accelerator Ltd eier 3.309.090 aksjer (i overkant av 10% av aksjekapitalen i Nordic Semiconductor ASA).Arne Græe har denne uken overdratt 1.850.890 aksjer i Nordic Semiconductor ASA til sitt 100 prosent eide selskap Accelerator Ltd. Etter ovennevnte overdragelse eier Arne Græe ikke lenger flere aksjer i Nordic Semiconductor ASA, mens Accelerator Ltd eier 3.309.090 aksjer (i overkant av 10% av aksjekapitalen i Nordic Semiconductor ASA).