Storaksjonær selger Profdoc-aksjer

Storaksjonær selger unna Profdoc-aksjer for millioner av kroner.

Fond forvaltet av Terra Fondsforvaltning AS har i dag solgt 100.000 aksjer i Profdoc. Fondene eier etter salget 167.600 aksjer, hvilket er en eierandel på 3,17 prosent. Fond forvaltet av Terra Fondsforvaltning AS har i dag solgt 100.000 aksjer i Profdoc. Fondene eier etter salget 167.600 aksjer, hvilket er en eierandel på 3,17 prosent. I går kunne vi lese at Tycoon Industrier AS kjøpte 360.000 aksjer i Profdoc ASA. Etter denne transaksjonen eier selskapet til kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen 360.000 aksjer i Profdoc, tilsvarende 6,8 prosent av utestående kapital i selskapet.Samme dag kjøpte Kristianro AS 50.000 aksjer i Profdoc. Kristianro er 100 prosent eid av Eigil Stray Spetalen.