Storebrand blir Gjensidige-forvalter

Storebrand blir hovedforvalter av Gjensidige Forsikrings investeringsportefølje. Det dreier seg om 25 milliarder kroner.

Storebrand Kapitalforvaltning overtar fra årsskiftet forvaltningen av hoveddelen av Gjensidige Forsikrings investeringsportefølje. Mandatet som er vunnet etter en omfattende anbudsrunde, er på 25 milliarder kroner, opplyses det i en børsmelding. Storebrand Kapitalforvaltning overtar fra årsskiftet forvaltningen av hoveddelen av Gjensidige Forsikrings investeringsportefølje. Mandatet som er vunnet etter en omfattende anbudsrunde, er på 25 milliarder kroner, opplyses det i en børsmelding. Mandatet fordeler seg på ulike aktivaklasser, med en hovedvekt på forvaltning av renteporteføljer.- For Storebrand Kapitalforvaltning er oppdraget en sterk bekreftelse på at vårt forvaltningsmiljø holder et høyt faglig nivå. I tillegg til konkurransedyktig forvaltning, krever et slikt oppdrag at vi tilfredsstiller strenge krav til handels- og oppgjørstjenester, sier administrerende direktør Hans Aasnæs i Storebrand Kapitalforvaltning.Gjensidige Forsikring blir Storebrand Kapitalforvaltnings største eksterne kunde, og innebærer at samlet forvaltningskapital passerer 200 milliarder kroner. Eksterne midler til forvaltning fordobles fra dagens nivå til over 50 milliarder kroner, opplyses det.