Studentenes aksjetips

Studentene plukker vinneraksjer på Oslo Børs. Her er de nye favorittaksjene.

Deltagerporteføljene i Finansavisens aksjemesterskap "studenter på børs" har alle opplevd fine oppturer på Oslo Børs siste uke.Jusstudentene i Oslo gjorde det aller best, og gikk 4,1 prosent i pluss. Deres likesinnede i Bergen kunne notere en verdistigning på 3,48 prosent. Samfunnsøkonomene i Oslo kunne registrere en avkastning på 2,85 prosent.Jus Oslo tar gevinst i DnB Nor og SAS, og tar inn Sinvest og Tandberg. Jus Bergen holder porteføljen uendret, mens samfunnsøkonomene bytter ut Fast med Statoil.Jus Bergen er ifølge avisen best så langt - opp 2,64 prosent siden starten. Jus Oslo er opp 0,61 prosent, mens samfunnsøkonomene fortsatt er klart sist med minus 3,71 prosent