Aktiv Kapital kjøper porteføljer i Spania, Sveits og Tyskland, heter det i en børsmelding. Aktiv Kapital kjøper porteføljer i Spania, Sveits og Tyskland, heter det i en børsmelding. Den spanske porteføljen består av ca. 13.000 konti med pålydende på drøyt 85 millioner euro, den sveitsiske av 3.800 konti med en total balanse på ca. 80 millioner sveitserfranc, og den tyske av 175 konti og en balanse på 11,5 millioner euro.