I dagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Norse Securities-sjef Stig Rognstad ikke foretar noen endringer i modellporteføljen.
Kjøpsanbefalingene:
  • Fast Search & TransferFast Search & Transfer
  • Norsk HydroNorsk Hydro
  • Aker KværnerAker Kværner
  • TelenorTelenor
  • EltekEltek
  • Fred. Olsen EnergyFred. Olsen Energy
Porteføljen hadde oppstart 7. mars 2005. Hittil har den lagt på seg 52,53 prosent mens Hovedindeksen har gått opp 22,83 prosent.