Som en følge av en vellykket finansiell og operasjonell restrukturering og en positiv resultatutvikling, har Som en følge av en vellykket finansiell og operasjonell restrukturering og en positiv resultatutvikling, har forhandlet frem bedre betingelser på syndikatlånet sitt. Dette utgjør for tiden rundt 1.057 millioner kroner, fremgår det av en melding. forhandlet frem bedre betingelser på syndikatlånet sitt. Dette utgjør for tiden rundt 1.057 millioner kroner, fremgår det av en melding. Etter de nye betingelsene vil den maksimale rentemarginen bli redusert fra dagens 250 basispunkter til 150 basispunkter fra 1. januar 2006. Rentemarginen vil fra og med denne datoen ligge i intervallet 75-150 basispunkter.Syndikatet består i dag av Nordea Bank Norge ASA, DnB NOR Bank ASA, Sparebanken Møre, Sparebanken Rogaland, Sparebanken Midt-Norge og Sparebanken Nord-Norge.