Oslo Børs har mottatt følgende tilbudsdokument fra :"Pliktig tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Hands ASA fremsatt av Kögun HF.Tilbudspris: NOK 1,20 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 8.desember 2005 til og med 6. januar 2006", heter det i meldingen.Tilrettelegger er Kaputhing ASA.Hands-aksjen stiger 0,84 prosent til 1,20 kroner en halvtime før børsens stengetid.