Da er det klart at Petter Stordalen og de andre "opprørerne" vant kampvoteringen om hvor mange medlemmer det nye styret i Opticom skal ha. Seieren var imidlertid på knappe 22.348 stemmer for 5 medlemmer.Etter generalforsamlingen ga gründer og styremedlem i Opticom, Hans Gude Gudesen, . Han var glad for utfallet og mente det var viktig å nå få frem alt det gode i selskapet.Det var 7.012.536 stemmer for et nytt styre med 5 medlemmer og 6.990.884 for et nytt styre med 6 medlemmer.Forslaget til Stordalen & Co er Anders Echoff som styreformann. Han får med seg Brita Eilertsen, advokat Henrik A. Christensen, Hans Gude Gudesen og Olav Dalen Zahl.Dette er også det alternativet som vant andre kampvotering, men igjen med knapp margin. 7.018.360 stemte for forslaget til Stordalen & Co. 6.998.450 stemte for de såkalte "togrøvernes" alternativ, med Thomas Fussel som styreformannAdvokat Morten Opstad, Opticom, forsøkte å få til et kompromiss, men mislyktes med dette.Og helt til slutt på generalforsamlingen ble det vedtatt en granskning av selskapet. Hvem som forestå denne granskningen er ennå uklart, men det synes temmelig klart at med det nye styret blir det ikke selskapets advokat og selskapets revisor, slik Robet Keith skal ha foreslått.Etter generalforsamlingen ga gründer og styremedlem i Opticom .