Følgende hendelser er i dag å finne på finanskalenderen:
  • Norges Bank: Auksjon i statskasseveksel kl 11:00Norges Bank: Auksjon i statskasseveksel kl 11:00
  • PGS: Kapitalmarkedsdag kl 08:30-12:00PGS: Kapitalmarkedsdag kl 08:30-12:00
  • Fast Search & Transfer: Kvartalsoppdatering kl 16:30Fast Search & Transfer: Kvartalsoppdatering kl 16:30
  • ØMU: Detaljhandel i oktoberØMU: Detaljhandel i oktober
  • USA: ISM Non-manufacturing i novemberUSA: ISM Non-manufacturing i november