• SSB: Produksjonsindeks for industrien og omsetningstatistikk (olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning) (10.00)SSB: Produksjonsindeks for industrien og omsetningstatistikk (olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning) (10.00)
  • SAS: Trafikktall for november (11.00)SAS: Trafikktall for november (11.00)
  • Nordic Semiconductor: Ekstraordinær generalforsamling (10.00)Nordic Semiconductor: Ekstraordinær generalforsamling (10.00)
  • Komplett: KapitalmarkedsdagKomplett: Kapitalmarkedsdag
  • Opticom: Ekstraordinær generalforsamling (er flyttet fra 16.30 til 17.00). Følg generalforsamlingen live på HegnarOnline.Opticom: Ekstraordinær generalforsamling (er flyttet fra 16.30 til 17.00). Følg generalforsamlingen live på HegnarOnline.
  • Veritas DGC: ResultatfremleggelseVeritas DGC: Resultatfremleggelse
Kilder: TDN Finans, Finaansavisen, Oslo Børs og SSB