Finanstilsynet i Danmark har gitt Bank DnB NORD A/S tillatelse til å drive bankvirksomhet i Danmark. Dette er et skritt videre i prosessen mot etableringen av DnB NORD, skriver Finanstilsynet i Danmark har gitt Bank DnB NORD A/S tillatelse til å drive bankvirksomhet i Danmark. Dette er et skritt videre i prosessen mot etableringen av DnB NORD, skriver i en børsmelding. i en børsmelding. DnB NOR etablerer DnB NORD sammen med det tyske finanskonsernet NORD/LB. De to konsernene skal eie henholdsvis 51 og 49 prosent av det nye selskapet, som skal drive bankvirksomhet i Finland, Danmark, Litauen, Latvia, Estland og Polen.Selskapets hovedkontor skal ligge i Danmark og planen er at det skal være operativt fra 1. januar 2006. Det gjenstår tilsvarende tillatelser fra myndighetene i Norge og Polen.