Dumper Altinex-retter

Altinex-sjef Olaf I. Ellingsen kvitter seg med 7,7 millioner tegningsretter.

Børs

Olaf I. Ellingsen, administrerende direktør i Olaf I. Ellingsen, administrerende direktør i Altinex ASA, har gjennom Incom Invest AS, et selskap eid 100 prosent av Ellingsen, etter børsslutt 19. desember 2005 solgt 7.656.258 tegningsretter utstedt i forbindelse med pågående emisjon i Altinex ASA, heter det i en børsmelding. , har gjennom Incom Invest AS, et selskap eid 100 prosent av Ellingsen, etter børsslutt 19. desember 2005 solgt 7.656.258 tegningsretter utstedt i forbindelse med pågående emisjon i Altinex ASA, heter det i en børsmelding. Tegningsrettene er solgt til kurs 11,6 øre per stykk. Antallet solgte tegningsretter er beregnet slik at salgssummen vil dekke tegningsbeløp ved utøvelse av gjenværende tegningsretter samt opsjoner i Altinex ASA som kan erklæres i januar 2006.Ellingsen eier etter salget 38.030.435 aksjer i Altinex ASA gjennom Incom Invest AS, tilsvarende rundt 3,25 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. Videre innehar Ellingsen 1.851.351 tegningsretter til tegning i den pågående emisjonen i Altinex ASA.

Nyheter
Børs