For å sikre flertall kan det derfor bli avgjørende å sørge for at motparten ikke får stemt for alle sine aksjer, skriver Aftenposten.I går gjorde Robert Keith og Thomas Fussel et fremstøt og forsøker å få de såkalte "opprørerne" til å bli ansett som en gruppe. Det blir ansett som et forsøk på å hindre dem i å få stemme for mer enn 40 prosent av aksjene sine.En mulig joker i maktspillet kan være investeringsdirektør Torkild Varran i DnB Nor Kapitalforvaltning, som representerer 2,4 prosent av aksjene i Opticom. Han vil ikke fortelle avisen om de støtter Stordalen & Co eller Keith og Fussel.- Det får vi se på. Vårt primære mål er et styre som representerer "corporate governance" og som kan sørge for arbeidsro i Fast. Vi håper det innen onsdag foreligger et forslag til et nytt styre som kan forene partene, sier Varran til avisen.