De to britene, Thomas Fussel og Robert Keith benyttet seg mandag av retten de har til å kjøpe tilsammen til kurs 53,77 kroner.Kjøpet ga de to umiddelbart en papirgevinst på 35 millioner kroner.Etter disse transaksjonene har Robert Keith 628.500 Opticom-aksjer og 456.250 tegningsretter. Thomas Fussell har 478.500 aksjer og 456.250 tegningsretter.Med det har Keith og Fussel benyttet de tegningsrettene de kan i denne omgang. De resterende tegningsrettene kan ikke benyttes før i 2009.