Danske Bank A/S har i dag kjøpt 3.200.000 aksjer i Danske Bank A/S har i dag kjøpt 3.200.000 aksjer i , tilsvarende 9,92 prosent av aksjene i selskapet. , tilsvarende 9,92 prosent av aksjene i selskapet. Danske Bank A/S og dets nærstående eier totalt til sammen 3.207.600 aksjer, tilsvarende 9,94 prosent av aksjene og stemmene i P4 Radio Hele Norge ASA etter transaksjonen.Aksjene ble kjøpt for 25 kroner stykket.Multi Media Holding AS er selger av aksjene. Multi Media Holding AS har etter transaksjonen 90.430 aksjer i P4 Radio Hele Norge, tilsvarende 0,28 prosent av aksjene i P4 Radio Hele Norge.Centennial AS har inngått avtale med ikrafttredelse i dag med Danske Bank AS om en total return swap med aksjer i P4 Radio Hele Norge ASA som underliggende objekt i avtalen.Avtalen med Danske Bank AS gir Centennial AS kun rett til finansielt oppgjør, og den innebærer at Centennial AS mot fast betaling til Danske Bank AS mottar en finansiell fordel av og påtar seg risiko knyttet til aksjer i P4 Radio Hele Norge ASA i forhold til en kurs på 25 kroner per aksje. Underliggende antall aksjer i P4 Radio Hele Norge ASA er 3.200.000.Centennial AS eier tidligere ingen aksjer i P4 Radio Hele Norge ASA.