Flere selskaper har sendt ut meldinger om tilbakekjøp av egne aksjer: Flere selskaper har sendt ut meldinger om tilbakekjøp av egne aksjer:
  • Storebrand ASA har 6. desember 2005 kjøpt 290.000 egne aksjer til en gjennomsnittelig kurs på 61,90 kroner per aksje.Storebrand ASA har 6. desember 2005 kjøpt 290.000 egne aksjer til en gjennomsnittelig kurs på 61,90 kroner per aksje.
  • Norman kjøpte 6. desember 55.400 egne aksjer til kurs 58,58 kroner.Norman kjøpte 6. desember 55.400 egne aksjer til kurs 58,58 kroner.