Den belgiske tankleverandøren Tractebel stevner Statoil med krav om 1,6 milliarder kroner i ekstra betaling for oppdrag på Snøhvit, skriver DN.Det er snakk om ekstrautgifter som Tractebel, med en av de største kontraktene, har hatt på gassfabrikken på Melkøya utenfor Hammerfest. Saken kommer opp for Stavanger tingrett 12. februar neste år.