DnB NOR Markets kutter sin anbefaling på PGS-aksjen fra kjøp til hold, fremgår av dagens rapport. Kursmålet på 200 kroner beholdes.Meglerhuset mener det fremdeles er gode utsikter for marginer og etterspørsel innen kontraktseismikk, mens lavere investeringer innen multiklientseismikk gir forventninger om en svakere utvikling innen dette virksomhetsområdet i 2006 enn i 2005. Markedet innen flytende produksjon vokser, men her er til gjengjeld også konkurransen betydelig og økende.DnB NOR skriver i rapporten at meglerhuset har en estimert underliggende verdi per aksje på 31 dollar, tilsvarende 202 kroner.