har i ettermiddag sendt ut følgende børsmelding: har i ettermiddag sendt ut følgende børsmelding: "Det er i presse og på generalforsamling fremført konkret og generell kritikk mot selskapets tidligere styre og administrerende direktør, særlig med hensyn til godtgjørelser og andre økonomiske mellomværende mellom personer og selskap samt håndteringen av aksjemarkedet.Styret har besluttet å iverksette en undersøkelse for å gå gjennom disse forholdene. Det ble besluttet at en slik undersøkelse bør foretas av et uavhengig utvalg bestående av en advokat og en statsautoristert revisor.Styreleder, Anders Eckhoff sammen med styremedlem Henrik Christensen ble gitt fullmakt til i fellesskap å engasjere egnede uavhengige personer til et slikt utvalg."