Thorild Widvey og Viktor B. Sandland er foreslått valgt til nye styremedlemmer i Aker Drilling, fremgår av selskapets innkalling til ekstraordinær generalforsamling torsdag.Nåværende medlemmer er styreformann Leif-Arne Langøy, Martinus Brandal og Ole Melberg.Aker Drilling har søkt om notering på Oslo Børs.