Powel har inngått en kontrakt med Tre-For i Danmark, heter det i en børsmelding.Avtalen gjelder levering av Powel Netbas til forsyningsområdene elektrisitet, vann og varme.Tre-For leverer elektrisitet, vann, fjernvarme og gass for området rundt Kolding i Danmark.