-styret har vedtatt å dele ut et kvartalsutbytte på 15 cent per aksje. Utbyttet vil blir delt ut til alle aksjonærer per 16. desember. Pengene kommer 29. desember.-styret har vedtatt å dele ut et kvartalsutbytte på 15 cent per aksje. Utbyttet vil blir delt ut til alle aksjonærer per 16. desember. Pengene kommer 29. desember.