Med en gullpris som , er investorer og forbrukere i ferd med å bli fortalt en skremmende lekse med utsikter til stigende inflasjon i 2006 og 2007, skriver financialsense.com.En undersøkelse foretatt av McClellan Financial Publications antyder at gull en svært pålitelig indikator på fremtidig inflasjon, og at den amerikanske prisstigningen har 14 måneders etterslep i forhold til gullprisen. Undersøkelsen viser dessuten at inflasjonen og gullprisen er sterkt korrelert, hvilket betyr at de følger hverandres bevegelser tett.Graf: finandialsense.comGrafen viser hvordan gullprisen (rød strek) har fungert som en ledende indikator på hva som ligger forut for inflasjonen (svart strek). Historisk har gull og inflasjon kun avveket i forbindelse med eksterne forstyrrelser, eksempelvis i krig, skriver nettstedet.Med en korrelasjonsfaktor på 0,69 (på en skala fra -1 til +1) kan man være rimelig trygg på relasjonen mellom gull og inflasjon, heter det. I undersøkelsen til McClellan hevdes det også at gull kan bli presset ned i 340 dollar per unse dersom inflasjonen går ned fra dagens årlige 4,7 prosent til 2 prosent igjen, heter det. Mer om undersøkelsen .