Choices søknad om strykning fra Oslo Børs er tatt til følge av børsadministrasjonen. Choices søknad om strykning fra Oslo Børs er tatt til følge av børsadministrasjonen. Siste noteringsdag settes til 9. desember 2005, går det frem av en børsmelding.