Opticoms styreformann Thomas Fussell foreslår i et onsdag for å skape ro i selskapet å pro-rata dele ut aksjene i Thin Film Electronics (TFE) til Opticom-aksjonærene.- Det er gammelt nytt og det var vi som i sin tid lanserte dette forslaget. Dette er å flytte fokus fra det som saken dreier seg om, sier Petter Stordalen ifølge Reuters.- Fokus i dag er å bytte styret. Vi skal gå på generalforsamlingen i dag og rykke opp ukulturen med rota. De siste dagene har vist at den saken vi kjemper for er helt rett og helt nødvendig, fortsetter Stordalen.Opticom-aksjen faller nå 0,78 prosent til 191 kroner (198 mill.).