Fond som forvaltes av Terra Fondsforvaltning AS har i dag kjøpt 250.000 aksjer i Polimoon ASA. Etter kjøpet eier fond forvaltet av Terra Fondsforvaltning AS til sammen 2.093.500 aksjer i Polimoon ASA, tilsvarende 5,4 prosent av selskapet. Fond som forvaltes av Terra Fondsforvaltning AS har i dag kjøpt 250.000 aksjer i Polimoon ASA. Etter kjøpet eier fond forvaltet av Terra Fondsforvaltning AS til sammen 2.093.500 aksjer i Polimoon ASA, tilsvarende 5,4 prosent av selskapet. Polimoon-akjsen stiger 1,2 prosent til 16,50 kroner.