Få timer før dagens generalforsamling har Opticoms styreformann, Thomas Fussell, sendt følgende brev til aksjonærene:
Jeg skriver som langsiktig aksjonær i Opticom ASA med et sterkt ønske om avslutte den senere tids uro i selskapet. Uansett hvilken side som har flertall på den ekstraordinære generalforsamlingen så vil jeg med dette fremme et kompromissforslag i et forsøk på å skape stabilitet for både Opticom og Fast Search & Transfer ASA (FAST).Jeg foreslår at Opticom skiller ut forsknings- og utviklingsvirksomheten i Thin Film Electronics ASA (TFE) og pro-rata deler ut aksjene i TFE til Opticom-aksjonærene. TFE vil være fullt kapitalisert og vil ledes av Hans Gude Gudesen, som er forskeren som har ledet forskningen og utviklingen helt fra begynnelsen. Gude får anledning til å sette sammen et styre i TFE som han anser best egnet til å styre og støtte forskningen hans i fortsettelsen. Robert Keith og jeg gir full støtte til aktivitetene, men vil ikke være styremedlemmer i TFE. Gude vil opprettholde full styring med de vitenskapelige utviklingsaktivitetene som gründer og forskningsdirektør.Etter den foreslåtte utskillelsen av TFE vil Opticom stå tilbake som et eierselskap i FAST. Jeg foreslår videre at Opticoms styre engasjerer en egnet, uavhengig finansiell rådgiver til å undersøke og foreslå for styret den beste måten å opprettholde FASTs selvstendighet, samtidig som man maksimerer aksjonærverdiene i Opticom.For å gjennomføre disse foreslåtte endringene er det nødvendig med et nytt styre i Opticom som representerer alle aksjonærer og sørger for stabilitet. Jeg foreslår et nytt styre i Opticom som består av disse personene: Thomas Fussell (styreformann), Anders Eckoff, Brita Eilertsen, Hans Gude Gudesen, Robert Keith og Kjersti Wiklund.Det nye styret i Opticom vil samarbeide til fulle med granskningen av den nylig gjennomførte plasseringen av aksjer. Det nye styret vil også iverksette en uavhengig gjennomgang av forretningsmessige og finansielle transaksjoner i Opticom og TFE. Gjennomgangen utføres av Jon Wiggen i revisjonsfirma Kjelstrup & Wiggen AS og Jan-Fredrik Wilhelmsen i advokatfirma Sørlie Wilhelmsen, og rapporterer til styret.Når den foreslåtte restruktureringen og undersøkelsene er gjennomført - forhåpentligvis innen kommende ordinære generalforsamling - kan styret på det tidspunkt stille seg åpent for ytterligere endringer som best mulig avspeiler virksomheten og aksjonærstrukturen.7. desember 2005Thomas FussellStyreformann