Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at det private forbruket steg med 0,2 prosent fra september til oktober Tall fra det amerikanske handelsdepartementet viser at det private forbruket steg med 0,2 prosent fra september til oktober De private inntektene økte med 0,4 prosent, mens det ifølge Reuters var ventet en økning på 0,5 prosent.Spareraten var minus 0,7 prosent. Denne har ikke vært positiv siden mars.