"Forestillingen om at VG er uredelig, full av feil, sprer rykter og virker fordummende, er komplett nonsens. Det motsatte er tilfellet. VG er uten sammenligning Norges beste avis," skriver Runar Døving i siste utgave av Prosa.VG får beste skussmål for alt fra kildekritikk til layout, mens Aftenposten blir latterliggjort.Døving mener at Norge ikke trenger mer enn 10 aviser og at det er for mange journalister. "150 aviser burde dø," skriver Døving. Hvis man innfører moms på aviser, dør de raskere, og bra er det, avslutter Runar Døving.