13 x kjøp

Meglerhus anbefaler kjøp av 13 aksjer. Anbefalingene er basert på teknisk analyse.

Børs

Christiania Securities har følgende kjøpsanbefalinger basert på teknisk analyse:

 • ActaActa
 • AkerAker
 • EmentorEmentor
 • Norsk HydroNorsk Hydro
 • Ocean RigOcean Rig
 • Pan FishPan Fish
 • PGSPGS
 • Sevan MarineSevan Marine
 • SinvestSinvest
 • StatoilStatoil
 • TandbergTandberg
 • TelenorTelenor
 • TomraTomra

Nyheter
Næringsliv