Anbefaler seks aksjer

Meglerhuset Norse Securities venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende seks aksjer på Oslo Børs.

Børs

I dagens rapport fra Norse Securities omtales seks selskaper som tekniske interessante aksjer. Følgende kandidater får en kjøpsanbefaling:

  • TomraTomra
  • Telenor
  • Orkla
  • Tandberg Television
  • Sevan
  • Awilco Offshore
Tandberg Television har sikret seg en IPTV- ordre for kompresjonsutstyr fra det som beskrives som "et ledende" telekomselskap" i Nord-Amerika. Avtalen har en verdi på 4,9 millioner dollar, eller 33,3 millioner kroner.

Nyheter
Næringsliv