Anbefaler to aksjer

Analytiker har funnet frem til to aksjer som beskrives som interessante.

Børs

I dagens rapport fra Norse Securities beskrives to aksjer som interessante investeringer. Basert på teknisk analyse får følgende aksjer en kjøpsanbefaling:

  • TomraTomra
  • EmentorEmentor
I skrivende stund omsettes de to aksjene for henholdsvis 54,25 kroner og 3,10 kroner.

Nyheter
Næringsliv