Avlyser emisjon

Goodtech avlyser reparasjonsemisjon. Kursen er for lav.

Børs

I kjølvannet av oppkjøpet av Cronus Holding AS har Goodtech tidligere meldt om gjennomføring av en emisjon rettet mot andre enn eierne av Cronus Holding AS og Holmen Industri Invest 1 AS. Emisjonen skulle gjøres på to kroner aksjen.Men på bakgrunn av aksjekursen, som for tiden er under to kroner, er ikke en slik emisjon nå formålstjenlig og styret har enstemmig vedtatt at emisjonen ikke vil bli gjennomført, heter det i en børsmelding.Styret legger til at man fortløpende vil vurdere aksjonærvennlige tiltak som bidrar til at aksjene oppnår en større spredning, herunder emisjoner rettet mot eksisterende minoritetsaksjonærer.

Nyheter
Børs