Byr på Office Line

Største eier i Office Line legger inn frivillig bud på selskapet.

Børs

Styret i Office line ASA har blitt informert at selskapets største eier, Íflun ehf, vil fremsette et frivillig tilbud på de utestående aksjer i Office line ASA mot slutten av dagen torsdag 23. februar 2006, fremgår av en melding.

Nyheter
Børs