DnB NOR slår analytikerne

- Den økonomiske veksten i 2005 ble sterkere enn ventet. Resultatet langt over forventet.

Børs

I fjerde kvartal 2005 fikk DnB NOR-konsernet et resultat før skatt på 3,58 milliarder kroner, mot 2,79 milliarder kroner for et år siden. Det var ventet at selskapet skulle legge frem et resultat på 2,95 milliarder kroner. I fjerde kvartal 2005 fikk DnB NOR-konsernet et resultat før skatt på 3,58 milliarder kroner, mot 2,79 milliarder kroner for et år siden. Det var ventet at selskapet skulle legge frem et resultat på 2,95 milliarder kroner. - Den økonomiske veksten i 2005 ble sterkere enn ventet, blant annet drevet frem av høye oljepriser og gode aksjemarkeder. Bankkonsernet opplevde sterk kredittvekst både i personkundemarkedet og bedriftsmarkedet. DnB NOR Bank venter at de gode konjunkturene vil vedvare i 2006, selv om det antas at veksten i 2006 vil bli noe lavere enn året før. Det ventes at rentenivået i Norge vil stige noe som følge av behovet for å justere den økonomiske veksten og veksten i kredittmarkedet, skriver DnB NOR i en melding.Hele pressemeldingen her .Hele kvartalrapporten her. In english here. Hele presentasjonen her. Supplerende informasjon til investorer og analytikere.Meldingen direkte herÅret 2005- Driftsresultatet før skatt økte med 25 prosent til 13 109 millioner kroner (10 484 i 2004)- Overskuddet økte med 23 prosent til 10 144 millioner kroner (8 241)- Ordinære kostnader ble redusert til 50,2 prosent (56,0) av inntektene- Egenkapitalavkastningen utgjorde 18,8 prosent (17,7)- Resultatet per aksje ble 7,59 kroner (6,25)- Kjernekapitaldekningen ved utgangen av året ble 7,4 prosent (7,6)- Utbytte foreslås til 3,50 kroner per aksje (2,55)Fjerde kvartal 2005- Driftsresultatet før skatt økte med 28 prosent til 3 578 millioner kroner (2 798 i 4. kvartal 2004)- Overskuddet økte med 21 prosent til 2 996 millioner kroner (2 475)- Ordinære kostnader ble redusert til 47,5 prosent (52,9) av inntektene- Egenkapitalavkastningen utgjorde 21,5 prosent (20,4)- Resultatet per aksje ble 2,24 kroner (1,86)Konsernsjef Svein Aasers kommentar:- Jeg gir honnør til konsernets medarbeidere, som med en sterk vilje til innsats og imponerende evne til omstilling har sørget for det beste resultatet i konsernets historie. Det gjøres en formidabel jobb med å sluttføre DnB NOR-integrasjonen. Over 90 prosent av kostnadsmålene for utgangen av inneværende år er allerede nådd.- Vi oppnådde en produktivitetsøkning i 2005 som vi alle kan være stolte av, og vårmarkedsposisjon er sterkere enn noen gang. Jeg er tilfreds med fremgangen i segmentet for små og mellomstore bedrifter, som sammen med det øvrigebedriftsmarkedet og DnB NOR Markets står for nær 60 prosent av konsernets inntjening. Kryssalget av produkter til norske personkunder har dessutenskutt fart, til tross for at organisasjonen samtidig har sluttført en meget krevendeomlegging av kontornettet.- Vår virksomhet tilpasses en ny internasjonal virkelighet. Vi har nå 2 200 medarbeidere utenfor Norge. DnB NOR er allerede inngangsporten tilNorge og Norges finansielle representasjon utad.Sverige er definert som hjemmemarked, og vi er en av Sveriges fremste kapitalforvaltere. Innenfor shipping og energi har vi internasjonalemarkedsposisjoner. Ved årsskiftet etablerte vi oss i Baltikum, Polen og Nordvest-Russland, markeder som har høye vekstrater. I Kina åpner vi for øvrig en betydelig filial i Shanghai i løpet av året. Med andre ord, vi kan gjennom vårt nett av kontorer i Europa, Asia og Amerika betjene foretak over hele verden.- I anerkjennelse av innsatsen i alle deler av konsernet setter vi av 153 millioner kroner for 2005 til DnB NOR Ansattefond, opplyser konsernsjef Svein Aaser.Resultatene er rapportert i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS).Den formelle kjernekapitaldekningen er ikke påvirket av overgangen til IFRS.

Nyheter
Børs