DNO-aksjonærer vil kaste styreformann Berge Gerdt Larsen?

Et seriøst børsnotert selskap kan ikke ha en styreleder som er undre politietterforskning for skatteforhold?

Børs

- DNO, som et seriøst børsnotert selskap, kan ikke ha en styreformann som er under lengre politietterforskning for skatteforhold, sier årelang DNO-aksjonær Torstein Øygarden, til DN. Han har DNO-aksjer for nær 20 millioner kroner.Og Øygarden får støtte av flere aksjonærer, blant annet tidligere stortingsrepresentant Steinar Eriksen.Aksjonærene peker også på at Berge Gerdt Larsen har solgt unna aksjer i DNO slik at han har gått fra en eierandel på rundt 40 prosent til 5,1 prosent, for å investere tungt i flere andre riggprosjekter.De mener dette ikke kan kombineres med et krevende styreverv i DNO.

Nyheter
Børs