Endringer i Tomra

Tomra melder om endringer i regnskapet for 2004.

Børs

Tomra går over fra NGAAP til IFRS, og opplyser i en børsmelding om følgende endringer for regnskapsåret 2004.

  • "Andre poster", som tidligere blitt rapportert før skattekostnad, er nå rapportert som del av driftsresultatet"Andre poster", som tidligere blitt rapportert før skattekostnad, er nå rapportert som del av driftsresultatet
  • "Utsatt skatt"-beregningene er justert, noe som øker skattekostnaden med åtte millioner kroner, samt en justering av balanseførte verdier for utsatt skatt og utsatt skattefordel"Utsatt skatt"-beregningene er justert, noe som øker skattekostnaden med åtte millioner kroner, samt en justering av balanseførte verdier for utsatt skatt og utsatt skattefordel

Nyheter
Børs