Fire aksjetips

Terras Alexander Miller med sine fire favoritter på Oslo Børs.

Børs

Investeringsdirektør Alexander Miller i Terra Kapitalforvaltning gjør ingen endringer i sin anbefalte portefølje i ØRs børsspeil.Dermed ser porteføljen fortsatt slik ut:

  • AkerAker
  • Aktiv KapitalAktiv Kapital
  • SinvestSinvest
  • IgnisIgnis
Anbefalingene er gitt med utgangspunkt i dagens kurser.

Nyheter
Næringsliv