Flagger i DiaGenic

Verdipapir forvaltet av Nordea Fondene kjøper aksjer i DiaGenic.

Børs

Verdipapirfond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS har kjøpt 39.000 aksjer i DiaGenic ASA, ifølge en børsmelding.Etter dette eier fond forvaltet av Nordea Fondene Norge AS 5,02 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Nyheter
Børs