Fulltegnede Sinvest-lån

Sinvest melder om fulltegning av to obligasjonslån på hhv. 160 millioner dollar og 400 millioner kroner.

Børs

Sinvest har gjennom datterselskapet DDI holding fått fulltegnet to obligasjonslån på henholdsvis 160 millioner dollar og 400 millioner kroner, fremgår av en børsmelding.Lånet i dollar har en kupongrete på seks måneders Libor pluss 4,75 prosent pr år. Kronelånet har en fast rente på 10 prosent per år. Lånenes betalingsdato er 15. mars 2006, og løpetid er til 2012. DDI kan tilbakekalle obligasjonene i mars 2009 til 108 prosent av pålydende verdi.

Nyheter
Børs