KjøpLogg inn

Gjør kule i Schibsted

Konserndirektør Jan Erik Knarbakk selger Schibsted-aksjer med pen gevinst etter innløsning av opsjoner.

Publisert 16. feb. 2006 kl. 08.03
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 07.32
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 128 ord

I går har konserndirektør Jan Erik Knarbakk innløst 30.000 opsjoner i henhold til opsjonsprogrammet for ledende ansatte. I går har konserndirektør Jan Erik Knarbakk innløst 30.000 opsjoner i henhold til opsjonsprogrammet for ledende ansatte. 15.000 opsjoner ble tildelt i 2002 med innløsningskurs 93 kroner per aksje, mens 15.000 opsjoner ble tildelt i 2003 med innløsningskurs 98 kroner per aksje.Som følge av justeringer i opsjonsprogrammet ved fjorårets opsjonstildelinger, er innløsningsfristen for 2002-opsjonene 31.12.2006 og for 2003-opsjonene 31.12.2007.Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av Jan Erik Knarbakks opsjoner solgt ham 30.000 egne aksjer. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 2 522 501.Knarbakk har videresolgt 26.550 aksjer i markedet til en snittkurs på 184,50 kroner per aksje. Jan Erik Knarbakks beholdning av aksjer etter salget er 7. 973.