Håper på kursoppgang

En rekke topper i Tandberg Television kan glede seg over selskapets aksjeopsjonsprogram.

Børs

Styret i Tandberg Television ASA har vedtatt å benytte fullmakt gitt på generalforsamling 28. april 2004 til å utstede 1 261 950 aksjer pålydende to kroner, til ansatte i selskapet i henhold til vilkårene i selskapets aksjeopsjonsprogram. Følgende primærinnsidere har i dag tegnet seg i denne emisjonen:

  • Eric Cooney: 130 000
  • Reginald Bradford: 100 000
  • Fraser Park: 75 000
  • Oran Cassem: 75 000 Oran Cassem: 75 000
  • Eric Baron: 25 000 Eric Baron: 25 000
  • Helen Karlsen: 8 000 Helen Karlsen: 8 000
  • Chris Johnsen: 8 000 Chris Johnsen: 8 000
  • Karen Woodford: 4 000 Karen Woodford: 4 000
Aksjene er tegnet til en kurs på 54,75 kroner stykket. Primærinnsidere vil måtte selge aksjer for å dekke kostpris pluss skatt.

Nyheter
Teknologi