Halvering i Arendal

Arendals Fossekompani halverte resultatet i 4. kvartal.

Børs

Arendals Fossekompani melder om et driftsresultat i 4. kvartal 2005 på 20,8 millioner kroner, ned fra 36,6 millioner i samme periode året før. Driftsinntektene falt fra 104,1 til 62,7 millioner kroner. Arendals Fossekompani melder om et driftsresultat i 4. kvartal 2005 på 20,8 millioner kroner, ned fra 36,6 millioner i samme periode året før. Driftsinntektene falt fra 104,1 til 62,7 millioner kroner. Resultat før skatt ble halvert til 30,7 millioner kroner.Styret foreslår et utbytte på 45 kroner aksjen.

Nyheter
Børs