Hever Fjord-mål

DnB Nor Markets oppjusterer kursmålet på Fjord Seafood.

Børs

DnB Nor Markets oppjusterer kursmålet på Fjord Seafood fra 5 til 5,50 kroner. DnB Nor Markets oppjusterer kursmålet på Fjord Seafood fra 5 til 5,50 kroner. - Vi går nå gjennom estimatene for hele sektoren for første halvår og kommer til å justere disse opp, skriver meglerhuset.I morgenrapporten vises det videre til at det for tiden oppnås svært gode priser i oppdrettsnæringen til tross for mye politisk støy.Fjord Seafood-aksjen omsettes for 5,01 kroner, som er uendret i forhold til i går.

Nyheter
Næringsliv