Hydro satser på teknologibedrifter

Hydro satser videre på teknologifond. Det nye fondet er på 400 millioner kroner.

Børs

Hydro oppretter et Hydro Technology Ventures Fund II på 400 millioner kroner. Fondet skal investere i bedrifter som utvikler innovativ teknologi innenfor energisektoren. Hydro oppretter et Hydro Technology Ventures Fund II på 400 millioner kroner. Fondet skal investere i bedrifter som utvikler innovativ teknologi innenfor energisektoren. - Hensikten med fondet er å bidra til at Hydro beholder sin ledende teknologiposisjon både innenfor olje og gass og nye energiformer. Gjennom et aktivt engasjement i markedet for teknologiselskaper, og gjennom investeringer i de bedriftene som har størst potensial, stimulerer vi tempoet i vår egen teknologianvendelse. Samtidig sikter vi mot å få avkastning på investeringen, på linje med andre ventureselskaper, sier Hydros prosjektdirektør Morten Ruud, som er styreleder i fondet, i en melding.Hydro Technology Ventures arbeider tett med andre norske og internasjonale venturefond. Investeringene ligger typisk i en størrelsesorden på 20-30 millioner kroner.

Nyheter
Børs