Kjøp, kjøp, kjøp og selg

Orion Securities trekker frem tre aksjer som kan stige i verdi, og en som kan stå foran kursfall.

Børs

I løpet av mandagen sendte Orion Securities ut seks selskapsrapporter, hvorav fire av dem resulterte i enten kjøp- eller salgsanbefalinger. I løpet av mandagen sendte Orion Securities ut seks selskapsrapporter, hvorav fire av dem resulterte i enten kjøp- eller salgsanbefalinger. Analytikeren er skeptisk til utviklingen i Belships og gir derfor aksjen en salgsanbefaling. Orion Securities hevder derimot at fremtiden ser lysere ut i Hjellegjerde, SuperOffice og Steen & Strøm, og premierte dem derfor med en kjøpsanbefaling.

Nyheter
Næringsliv