- Kjøp Songa Offshore

Meglerhus anbefaler kjøp av Songa Offshore etter melding om kontrakt.

Børs

DnB Nor Markets oppjusterer sine Songa Offshore-estimater marginalt etter DnB Nor Markets oppjusterer sine Songa Offshore-estimater marginalt etter fredagens melding om en 150 dagers kontrakt for Songa Saturn. Kontrakten var noe sterkere enn ventet. Kjøpsanbefalingen med kursmål 70 kroner opprettholdes. om en 150 dagers kontrakt for Songa Saturn. Kontrakten var noe sterkere enn ventet. Kjøpsanbefalingen med kursmål 70 kroner opprettholdes. Songa Offshore-aksjen faller 0,4 prosent til 60,25 kroner.

Nyheter
Næringsliv