Kjøper aksjer for millioner

Tandberg fortsetter å kjøpe egne aksjer for millioner av kroner.

Børs

17. februar kjøpte Tandberg 200.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 54,5538 kroner pr. aksje. Etter dette har Tandberg en beholdning på 12.387.152 egne aksjer. 17. februar kjøpte Tandberg 200.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 54,5538 kroner pr. aksje. Etter dette har Tandberg en beholdning på 12.387.152 egne aksjer. Kjøpet er et ledd i et tilbakekjøpsprogram som gir Tandberg fullmakt til å kjøpe tilbake opp til 10 prosent av selskapets aksjer (13.428.460), og som er gyldig til 10. mai 2006. Intensjonen er å benytte aksjene i forbindelse med insentivprogrammer for ansatte, oppkjøp eller å slette aksjene gjennom en kapitalreduksjon.

Nyheter
Teknologi